กยศ.ใจดี กู้เรียนได้ 100% เรียนที่โรงเรียนนาราลักษณ์การบริบาล จบไปมีงานรองรับแน่นอน

by | Apr 4, 2024 | Information

กยศ.ใจดี กู้เรียนได้ 100% เรียนก่อน จ่ายทีหลัง
เรียนที่โรงเรียนนาราลักษณ์การบริบาล จบไปมีงานรองรับแน่นอน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มุ่งมั่นสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยสโลแกน

“กยศ.ใจดี กู้เรียนได้ 100% เรียนก่อน จ่ายทีหลัง จบไปมีงานรองรับแน่นอน”

กยศ. ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุด 100% ของค่าใช้จ่ายจริง โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

“กู้เรียนกยศ”

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล
เรียนบริบาล
เรียนดูแลผู้สูงอายุ
เรียนดูแลเด็กเล็ก
โรงเรียนนาราลักษณ์การบริบาล

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *